Polityka prywatnosci

  1. Serwis FxCuffs VOD stosuje w zakresie ochrony danych osobowych zasady okreslone w przepisach prawa, w szczególnosci:
  • Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu uslug droga elektroniczna,
  • Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.), /do 24 maja 2018/
  • Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia i systemy informatyczne sluzace do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz. 1024),
  • Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych). /od 25 maja 2018/
  1. Dane osobowe wykorzystywane sa wylacznie w celu realizacji uslugi lub odpowiedzi na wiadomosci przeslane przez Uzytkowników.
  2. Uzytkownik ma prawo w kazdej chwili uzyskac dostep do swoich danych osobowych oraz zazadac ich poprawy, zmiany lub usuniecia.

Na Stronie FxCuffs VOD wykorzystywana jest technika „cookies”. Cookie (zwane takze „ciasteczkiem”) jest to niewielki plik z informacja zapisywany przez serwer na komputerze uzytkownika. Informacje te serwer moze odczytac w trakcie jednego polaczenia sie z Serwisem z tego komputera. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych uzytkownika ani zadnych informacji poufnych z jego komputera. Technika „cookies” pozwala wylacznie okreslic profil informacji, jakimi uzytkownik jest zainteresowany.

Uzytkownik moze sam zdecydowac o tym w jaki sposób cookies zapisywane sa na jego komputerze. W tym celu nalezy zmienic ustawienia/preferencje w przegladarce www. Domyslne ustawienia popularnych przegladarek zwykle pozwalaja na zapisywanie cookies. Korzystajac z tej strony uzytkownik wyraza zgode na uzywanie cookies, zgodnie z ustawieniami przegladarki.

Wiecej o cookies: http://wszystkoociasteczkach.pl

Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane sa jedynie w celach prowadzenia statystyk ogladalnosci strony oraz do administracji serwerem. Moga zostac równiez udostepnione na wezwanie odpowiednich sluzb, w zwiazku z prowadzonym postepowaniem prawnym.

Administratorem danych jest Fundacja FxCuffs – Edukacja i Rozwój Rynków Finansowych, ul. sw. Filipa 23/3, 31-150 Kraków, NIP: 6793118922, REGON: 363021104, KRS: 0000586251.

Polityka prywatnosci stron zewnetrznych, do których odnosniki znajduja sie na stronie FxCuffs VOD jest regulowana osobnymi postanowieniami.

W przypadku dodatkowych pytan dotyczacych polityki prywatnosci, prosimy o kontakt z administratorem serwisu: administrator@fxcuffs.tv.